De Dialoog

De Dialoogmethodiek.

De methodiek die op de Dag van de Dialoog wordt gehanteerd is gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry. Deze dialoogmethodiek werd in Rotterdam voor de eerste Dag van de Dialoog ontwikkeld door Brahma Kumaris.

Aan iedere dialoogtafel is een gespreksbegeleider aanwezig die ervoor zorgt dat de dialoog een dialoog blijft en geen discussie of debat wordt. De gespreksbegeleider nodigt deelnemers uit om te reageren en probeert als het nodig is, de verschillende verhalen met elkaar te verbinden.

Gespreksrondes.

De dialoog bestaat uit vier rondes. Iedere ronde is een verdieping van de voorgaande ronde. De vier rondes, gebaseerd op de Appreciative Inquiry, zijn:

 1. Kennismaken,
 2. Ervaringen delen,
 3. Dromen,
 4. Doen.

Gespreksregels voor de dialoog:

 • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
 • Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
 • Spreek vanuit jezelf ('ik vind' i.p.v. 'men zegt').
 • Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen.
 • Stel oordelen uit en onderzoek ze.
 • Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

Thema.

Elke Dialoog heeft een centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema's hebben vaak een relatie met waarden, normen, tradities, motivaties of cultuur. Maar ook actuele thema's die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg.

De dialoogtafel.

Iedere dialoogtafel telt 6 - 8 deelnemers, en een gesprekbegeleider. Afhankelijk van het tijdstip van de dialoog, biedt de gastlocatie u na de dialoog koffie, thee en wat lekkers aan.

Het unieke van de Dag van de Dialoog is dat je niet aan tafel gaat om te vergaderen of projectplan te maken. Je gaat aan tafel om kennis te maken, ervaringen en inspiratie uit te wisselen. En terwijl je uitwisselt leer je elkaar kennen. Vaak gebeurt het dat deelnemers na afloop met elkaar verder willen praten, leuke dingen gaan ondernemen of met een berg aan nieuwe ideeen en verhalen hun omgeving inspireren.

De 6 pijlers van de Dag van de Dialoog:

 1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de gemeente van burgers en organisaties
 2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de gemeente.
 3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 vragen.
 4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
 5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
 6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.