Historie

Dag van de Dialoog:

In Rotterdam werd de Dag van de Dialoog bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Die eerste Dag van de Dialoog bracht mensen dichter bij elkaar, verschafte nieuwe inzichten en maakte gevoelige onderwerpen bespreekbaar.

Andere steden volgden dit voorbeeld en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog. In 2006 namen twee betrokken partijen uit Rotterdam en Amsterdam het initiatief om het concept van de Dag van de Dialoog over te dragen aan andere steden. Zo werd op 11-11-2011 de eerste Dag van de Dialoog in Zeeland op Schouwen-Duivenland (www.schouwen-duivelandindialoog.nl) gehouden. In 2012 schoof ook Middelburg (www.middelburgindialoog.nl) aan de Dialoogtafels om vervolgens Goes te inspireren (www.goesindialoog.nl). Kijk op www.nederlandindialoog.nl om te zien in welke andere steden de Dag van de Dialoog georganiseerd wordt. Hulst is in 2014 begonnen.

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend:

Mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.