Welkom

Nieuws 22 februari 2019.

 

Beste Dialoog-ge´nteresseerden,

wij hebben u in het najaar van 2018 ge´nformeerd over de beslissing van het kernteam van Hulst in Dialoog om te gaan stoppen met ons burgerinitiatief met de vraag aan jullie of iemand het "Dialoogstokje" van ons zouden willen overnemen.

Wij zijn ontzettend blij dat er zich 2 personen hebben gemeld die het Dialoogstokje Zeeuws Vlaanderen breed gaan overnemen.

Het zijn Rob van de Hulst van “Vitaliteitscentrum Axel” en Rob d'Hondt die inmiddels de Dialoogtafel Zeeuws-Vlaanderen hebben opgericht.
Zij willen de Dialoog Zeeuws-Vlaanderen breed (nog) bekender gaan maken en door het organiseren van Dialoogtafels de sociale cohesie tussen de inwoners verbeteren. Maatschappelijke thema's kunnen via de Dialoogtafels positief worden benaderd.

De methodiek van de Dialoog: Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoeken) willen zij ook aanbieden aan organisaties en bedrijven. Hun streven is de Dialoogtafel een centrale rol te laten innemen binnen het sociaal domein.

“Vitaliteitscentum Axel”
Adres:            Kanaalkade 66, Axel (Het pand van voormalig Caravanbedrijf van der Linden).
Telefoon:       06 47213081.
Website:        www.dialoogtafelzeeuwsvlaanderen.nl (In aanbouw).
Facebook:     "Vitaliteitscentrum Axel", "Zeeuws-Vlaanderen in Dialoog" ( ZVLiD).

Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten van ZVLiD, meer informatie wensen of een bijdrage willen leveren aan dit initiatief dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Rob van der Hulst.

Hiermeekomt er per vandaag een einde aan Hulst in Dialoog.

Wij hebben met veel plezier Dialogen georganiseerd in Hulst en wij danken jullie voor jullie deelname aan deze dialogen dan wel het ondersteunen van ons initiatief!

Wij, als kernteam leden van HiD, zullen waar mogelijk in de toekomst onze ondersteuning en bijdrage blijven leveren aan ZVLiD. Dus wellicht gaan wij elkaar weer ontmoeten tijdens een Wandeldialoog dan wel aan een Dialoogtafel.

 
Met hartelijke groet, mede namens de andere kernteam leden:

Brigitte Witlox.
Luc Brusselaars
.
Hans Loykens
.
Irene de Rooij
.
Godfried van de Wiel
.

Nieuws:

Februari 2019: